Členové iniciativy Naše Malešice

Kontaktní členové:

Tomáš Klouček
tel.: 603 426 895
tomas.kloucek@natura-praha.org
Ing. arch. MgA. David Mateásko
tel.: 606 654 239
david@mad-arch.com
Ing. Milan Maršálek
tel.: 732 527 171
mmarsalek@natura-praha.org
Ing. Radek Borovička
tel.: 602 224 782
radek.borovicka@natura-praha.org

Další členové:

Mgr. Lenka Vaculová Melcherová

Mgr. Karolína Vránková

Bc. Hana Maršáleková

Ing. Jitka Kloučková

Aleš Kočvara

Ing. Ondřej Krouský

„Mladá sekce“:

Bc. Eliška Surmová
surmel@seznam.cz
Martin Provazník
martin.provaznik@natura-praha.org

Vojtěch Mašek

Bc. Jakub Zíta

Magdalena Kloučková

Kateřina Kloučková