Projekt HMYZÍ HOTELY

Je hotovo!!!

DĚKUJEME všem za podporu projektu HMYZÍ HOTELY! Ke dni 31. 12. 2018 jsme ukončili jeho realizaci (brzy doplníme fotkami) a předali výsledek MČ Praha 10, která byla investorem tohoto vítězného projektu, který uspěl v hlasování veřejnosti ve 3. ročníku participativního rozpočtu MOJE STOPA.

Hmyzí hotel v Malešickém parku
Hmyzí hotel na Malešickém náměstí

Věříme, že velký paletový hotel v Malešickém parku i všech 11 malých hotýlků v zeleni po celé Praze 10 (namátkou: Bezručovy sady na Vinohradech, Heroldovy sady ve Vršovicích, strašnický Park Pod Rapidem, Malešické náměstí nebo v Záběhlicích u Hamerského rybníka a další místa) si hned na jaře najdou své nové obyvatele! Paletový hmyzí hotel byl průběžně hmyzem obýván již od jarního Dne Země v Malešicích 2018, kdy jsme do tvorby zapojili i veřejnost. Díky všem :)

Stručně o hmyzích hotelech

Nechť hmyz užívá HMYZÍ HOTELY ku prospěchu druhové pestrosti zeleně a přírody ve městě!

Vaše Naše Malešice


Z realizace projektu:

Více o průběhu realizace Projektu HMYZÍ HOTELY se dočtete také na této stránce celého projektu MOJE STOPA

Termín dokončení: rok 2018


Děkujeme všem!!!

DĚKUJEME za podporu projektu HMYZÍ HOTELY všem hlasujícím z Prahy 10, sousedům z Malešic i všem přespolním podporovatelům, přátelům a dalším zapojeným dobrovolníkům z našich řad i těm volně spolupracující!

Projekt HMYZÍ HOTELY – poděkování hlasujícím

DĚKUJEME všem hlasujícím, i pro ostatní projekty (nejen z Malešic) a těm úspěšným projektům přejeme stejně krásný pocit, jaký sdílíme my nyní. Ostatním dostatek elánu pro zapracování možných úprav a další podání!

DĚKUJEME :) Tým navrhovatelů „Projektu PIKNIŠTĚ“ a spolupracovníci, členové iniciativy Naše Malešice


O projektu, jeho přípravách a hlasování MOJE STOPA 2017/2018:

Sledujte dění okolo „Projektu HMYZÍ HOTELY“ zde na našich stránkách a také na našem facebookovém profilu, který prosím nasdílejte i dalším přátelům. Moc děkujeme!

Odůvodnění návrhu:

Projekt počítá s instalací dvanácti hmyzích hotelů v parcích a na zelených plochách Prahy 10.Jedná se o podporu přirozeného výskytu hmyzu na zelených plochách. Hmyz je důležitý pro koloběh přírody a ekologické vztahy v ní. Je součástí potravního řetězce či funguje jako rostlinní opylovači.Cílem instalace je poskytnout těmto živočichům bezpečný úkryt, ale také ukázat spoluobčanům, že takový hotel si mohou sami na své zahradě vyrobit. Proto také všude plánujeme informační ceduli a box na letáčky.

Současný stav:

Parkové a další zelené plochy, které jsou ve městě velmi dobře opečovávané, a tudíž na druhou stranu neposkytují mnoho přirozených úkrytů pro užitečný hmyz a členovce, kteří mohou sloužit i jako potrava pro ptáky či opylovači.

Zamýšlený stav:

Na dvanácti místech celé Prahy 10 bude na samostatném kůlu umístěn hmyzí hotel s informační cedulkou a plastovým boxem na informační letáčky. Vznikne tak více možností úkrytu pro užitečný hmyz a spoluobčané se dozvědí, k čemu je takový hotel dobrý a že se s jeho stavbou mohou sami přidat. Projekt výrazným způsobem podporuje biodiverzitu ve městě.

Archiv z hlasování MOJE STOPA 2017/2018:

JAK PROBÍHALO HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI – ODKAZ:

HLASUJTE ZDE A PODPOŘTE NÁŠ PROJEKT č. 17: HMYZÍ HOTELY

Všem děkujeme za podporu, zapojení se a za zájem o svoje okolí! HLASUJ PRO DOBRÝ NÁPAD I TY!

Vaše Iniciativa Naše Malešice


© 2017–2018 navrhovatel – Tomáš Klouček, Český svaz ochránců přírody; příprava – iniciativa Naše Malešice a Úřad MČ Praha 10; realizace – Radek Borovička a Martin Provazník, Český svaz ochránců přírody „Natura, quo vadis?“

V rámci 3. ročníku kampaně Moje stopa, vyhlášené Úřadem MČ Praha 10, jsme se s PROJEKTEM HMYZÍ HOTELY úspěšně ucházeli o veřejnou podporu participativní části rozpočtu naší obce. O podpoře se rozhodovalo v hlasování veřejnosti v termínu 26. března – 16. dubna 2018. Každý hlasující mohl podpořit více projektů. I do budoucna podporujeme všechny rozumné projekty s přínosem pro Malešice a místní obyvatele – HLASUJ PRO MALEŠICE A LEPŠÍ PRAHU 10 I TY!