Podmínky soutěže

 1. Soutěže se může zúčastnit kdokoliv mimo členů iniciativy Naše Malešice.
 2. Soutěž probíhá po dobu, kdy je na stránce http://malesice.eu/soutez k dispozici soutěžní formulář.
 3. Soutěž spočívá ve správném zodpovězení kvízové otázky v tištěném průvodci k naučné stezce sv. Josefa a na webové stránce http://malesice.eu/soutez.
 4. Soutěžící, který správně zodpoví kvízovou otázku, má možnost se po zadání svého jména, příjmení a své platné emailové adresy přihlásit do slosování.
 5. Přihlášením se do soutěže soutěžící souhlasí s těmito soutěžními podmínkami. Soutěžící má možnost volby, zda chce či nechce aby mu byly zasílány pozvánky na akce pořádané iniciativou Naše Malešice.
 6. Nejbližší veřejné slosování výherců proběhne na Malešickém podzimním Dni s přírodou ve 16:00, jehož termín naleznete na www.malesice.eu/akce. Bližší informace o této akci budou soutěžícím zaslány emailem nejpozději 7 dní před akcí.
 7. Odměnu získají pouze na místě přítomní vylosovaní výherci.
 8. Výhra bude soutěžícímu přiznána na základě znalosti emailu, který byl pro registraci do soutěže použit.
 9. Losování bude probíhat do okamžiku vylosování tří přítomných výherců nebo dokud nebude prázdné losovací zařízení.
 10. Každý soutěžící se může přihlásit do soutěže pouze jednou.
 11. S jednou emailovou adresou se může soutěže zúčastnit více soutěžících v rámci jedné rodiny.
 12. Na odměnu výherci nevzniká právní nárok.