CANEVALLE

Zámek Malešice
Kaple sv. VáclavaOživme Malešický zámek

Milí sousedé z Malešic, drazí přespolní Pražané z dalších čtvrtí,

malešické spolky v současnosti jednají s pražským magistrátem o opravě a zpřístupnění Malešického zámku na Malešickém náměstí v prostorách bývalého statku. Cílem vznikající platformy je otevření zámku a jeho využívání pro kulturní a komunitní aktivity.

V prvé fázi jsme nyní získali menší grant od Nadace Via pro oživení participace směrem k občanům Malešic. Vstoupili jsme v této věci také do spolupráce se zástupci městské části Praha 10, která v minulosti realizovala vlastní participační procesy směřující k oživení celého Malešického náměstí.

Podpořte nyní Malešice!

Finančně podpořit naši iniciativu můžete prostřednictvím aplikace DARUJME.CZ. Získané prostředky budou v případě úspěchu kampaně vloženy na transparentní účet.

Proč projekt Canevalle?

Canevalle je příjmení rodiny italských barokních architektů a stavitelů, původem z Lombardie, kteří působili v 17. a 18. století v Praze a dalších oblastech v Čechách. Zámek v Malešicích byl postaven v letech 1686 až 1689 stavitelem Giovanni Jacopo (Jakubem Antonínem) Canevalle, který se podílel na stavbě Toskánského paláce, Jízdárny pražského hradu i mnoha kostelů a dalších staveb.

„Kůň v logu iniciativy "Canevalle“ odkazuje na sv. Václava, kterému je zasvěcena kaple na Malešickém náměstí. A možná znamená i budoucí život a energii zámeckého areálu."

David Mateásko, architekt z Malešic a autor kresby

Zapojené spolky

Do obrody Zámku Malešice se společně pustili tyto místní iniciativy a spolky:

Ve své snaze spolupracujeme s Magistrátem hlavního města Prahy a Městskou částí Praha 10. Za vstřícné kroky zástupcům samosprávy a úřadům velmi děkujeme!

Projekt byl podpořen Nadací Via a Městskou částí Praha 10 ve spolupráci s místostarostou Davidem Kašparem.