Canevalle – Oživme Malešický zámek

Iniciativa spolků z Prahy 10 – Malešic za obnovu a využití Malešického zámku na Malešickém náměstí

Malešický zámek
Kaple sv. VáclavaOživme Malešický zámek

Milí sousedé z Malešic, drazí přespolní Pražané z dalších čtvrtí,

malešické spolky sdružené do iniciativy Canevalle, z.s. v současnosti jednají s pražským magistrátem o opravě a zpřístupnění Malešického zámku na Malešickém náměstí v prostorách bývalého statku. Cílem vznikající platformy je otevření zámku a jeho využívání pro kulturní a komunitní aktivity.

V prvé fázi jsme získali menší grant od Nadace Via pro oživení participace směrem k občanům Malešic. Vstoupili jsme v této věci také do spolupráce se zástupci městské části Praha 10, která v minulosti realizovala vlastní participační procesy směřující k oživení celého Malešického náměstí. Společně s Prahou 10 jsme zorganizovali malé šetření mezi obyvateli, které mělo za cíl prověřit poptávku po kukturních a dalších aktivitách v Malešicích. S výsledky ankety je možno se seznámit zde.

Ve druhé fázi aktuálně sepisujeme vizi, se kterou předstoupíme před zástupce hlavního města (vlastníka objektu), abychom přesvědčili o smysluplnosti nastartování dílčích oprav historické budovy a jejího postupného ožívání ve prospěch Malešic a místních sousedů. Samozřejmě se rozhlížíme i po možných způsobech financování provozu zamýšleného kulturního centra.


Prezentace rodu Canavelle a Malešického zámku

Děkujeme za příspěvky na obnovu Zámku Malešice a naši iniciativu prostřednictvím aplikace DARUJ­ME.CZ.

Zapojené místní spolky – kontakty

Do obrody Malešického zámku se společně pustili tyto místní iniciativy a spolky:

Proč projekt Canevalle?

Canevalle je příjmení rodiny italských barokních architektů a stavitelů, původem z Lombardie, kteří působili v 17. a 18. století v Praze a dalších oblastech v Čechách. Zámek byl v Malešicích postaven v letech 1686 až 1689 stavitelem Giovanni Jacopo (Jakubem Antonínem) Canevalle, který se podílel na stavbě Toskánského paláce, Jízdárny pražského hradu i mnoha kostelů a dalších staveb.

„Kůň v logu iniciativy "Canevalle“ odkazuje na sv. Václava, kterému je zasvěcena kaple na Malešickém náměstí. A možná znamená i budoucí život a energii zámeckého areálu."

David Mateásko, architekt z Malešic a autor kresby

Poděkování

Ve své snaze spolupracujeme s Magistrátem hlavního města Prahy a Městskou částí Praha 10. Za vstřícné kroky zástupcům samosprávy i obou úřadů a dalším zainteresovaným osobám velmi děkujeme!

Projekt byl podpořen Nadací Via a Městskou částí Praha 10 ve spolupráci s místostarostou Davidem Kašparem.