Partnerské organizace a spolupráce

Partnerské organizace v iniciativě Naše Malešice:

01/14 ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“
Tomáš Klouček
tel.: 603 426 895
Rektorská 22 (sídlo spolku)
Praha 10 – Malešice
108 00
www.natura-praha.org
Ekocentrum ČSOP Malešice
Ing. Hana Krouská
tel.: 603 149 036
Rektorská 22 (adresa kanceláře)
Praha 10 – Malešice
108 00
www.natura-praha.org/cinnost
GINKGO – oddíl Mladých ochránců přírody
Bc. Valerie Štylerová
tel.: 607 794 511
Nad Úžlabinou 18 (adresa klubovny)
Praha 10 – Malešice
108 00
www.ginkgo-praha.org
Studio M.A.D
Ing. arch. MgA. David Mateásko
tel.: 606 654 239
Korunní 108a/2569 (adresa ateliéru)
Praha 10 – Vinohrady
101 00
www.mad-arch.com

V Malešicích dále spolupracujeme s těmito spolky a organizacemi:

Místní spolky
CANEVALLE – v roce 2020 založený „spolek spolků“ za účelem oživení budovy Malešického zámku při Malešickém náměstí.
Malešice v pohybu – v roce 2016 vzniklý spolek, sdružující několik aktivních sousedů z oblasti Sídliště Malešice. Pořádá některé dnes již tradiční, ale i nové místní akce: Lampionový a masopustní průvod, hudební festival Malešičák a další.
Malešice pro lepší život – místní spolek, který se dlouhodobě zabývá řešením problémů občanů Starých Malešic spojených s kvalitou života a životního prostředí.
Kaple Rektorská – místní spolek, který v minulosti zahájil diskuzi k záchraně Milíčovy kaple v Malešicích. Nyní pořádá některé další akce s cílem posílení kulturního života, zejména v Malešicích, ale i jinde na Praze 10.
KALOKAGATHIA PRAHA – sportovní spolek nadšenců pořádající za naší spolupráce místní turnaje pro veřejnost (plážový volejbal, stolní tenis). Na odkazu nabídka na pravidelný celoroční volejbal pro amatérskou veřejnost v Sokolovně Malešice (čtvrtek odpoledne)!
Pionýr Praha 10 – pravidelní pořadatelé Dne dětí v Malešickém parku a dalších akcí na Praze 10.
Další místní komunitní, dobročinné a pomáhající organizace
Milíčova kaple – Ochranovský sbor při ČCE – církevní sbor, který získal do svého vlastnictví Milíčovu kapli a realizuje její aktuální rekonstrukci a budoucí přístavbu. Čile ve Starých Malešicích spolupracujeme, akce pro veřejnost (dětské pohádky, hudební koncerty aj.) běží! A v neděli možno přijít samozřejmě na mši.
Centrum PARAPLE – víte, že celorepublikové známé pracoviště s klienty-vozíčkáři sídlí v Malešicích? Od roku 2017 se pravidelně otevírá veřejnosti s projektem komunitně-sociálních akcí. Je zde možné také navštívit kavárnu nebo se zapojit jako dobrovolník do některých aktivit střediska!
Rodinné a komunitní centrum Jablíčkov – rodinné centrum (původem ze Strašnic), které od února 2018 přesídlilo do nových prostor v Bytovém domě (býv. Penzionu) Malešice na Plaňanské. Bohatá nabídka programů pro děti a rodiče, snad právě i pro vás!
Městská knihovna v Praze – pobočka Malešice – na podzim roku 2018 byla v Bytovém domě otevřena zbrusu nová pobočka Městské knihovny. Kromě knih je v ní také klubovna pro pořádání akcí pro veřejnost a program již běží!
Místní školy a jejich pracoviště
ZŠ Nad Vodovodem 460 – Ekoškola – s touto ZŠ nás pojí mnohaleté pouto, neboť je hlavní spádovou školou pro náš oddíl Ginkgo, který zde funguje i v rámci nabídky školních kroužků. Členy oddílu bylo historicky již několik stovek malešických dětí.
ZŠ Hostýnská – Komunitní centrum Kruh – komunitní centrum, které od roku 2006 působí při ZŠ Hostýnská v Praze 10.
Školní botanická zahrada v Malešicích / Střední odborná škola Jarov – Malešice nejsou jen Prahou 10, ale také částí svého katastru spadají pod MČ Praha 9. A je to krásný kus Malešic se školní Botanickou zahradou Malešice!
Iniciativy a petice
NE překladišti Malešice! – stránka ke stejnojmenné úspěšné petici a další informace proti výstavbě záměru kontejnerového Terminálu Malešice v těsném sousedství naší čtvrti.
Výzva k nákupu pošty Praha 108 – výzva z roku 2023 k vytvoření kulturně-občanského centra na místě bývalé pošty na Plaňanské.
Malešická zeď – místní iniciativa, která v letech 2011 – 2013 úspěšně usilovala a zrealizovala obnovení tzv. „Malešické zdi“ u vstupu do Malešického parku.
Společně pro Desítku – volné sdružení nevládních organizací a jednotlivců angažujících se ve prospěch občanského a komunitního života Prahy 10.

Všem spolupracujícím i jednotlivým dobrovolníkům děkujeme za vaši otevřenost, ochotu, obětavost a vlastní nasazení při vzájemné spolupráci pro společný cíl: Malešice krásnější, zdravější, živější a otevřenější – pro sousedy i přespolní.