Partnerské organizace a zastoupení

01/14 ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“
Tomáš Klouček
tel.: 603 426 895
Rektorská 22/39 (sídlo spolku)
Praha 10 – Malešice
108 00
www.natura-praha.org
EkoCentrum vDomě
Ing. Milan Maršálek
tel.: 732 527 171
Rektorská 22/39 (adresa kanceláře)
Praha 10 – Malešice
108 00
www.natura-praha.org/ekocentrum
GINKGO – oddíl Mladý ochránců přírody
Eliška Surmová
tel.: 721 821 883
Nad Úžlabinou 18/444 (adresa klubovny)
Praha 10 – Malešice
108 00
www.ginkgo-praha.org
Studio M.A.D
Ing. arch. MgA. David Mateásko
tel.: 606 654 239
Korunní 108a/2569 (adresa ateliéru)
Praha 10 – Vinohrady
101 00
www.mad-arch.com

Dále spolupracujeme

 • Společně pro Desítku – neformální sdružení nevládních organizací a jednotlivců angažujících se ve prospěch komunitního života Prahy 10
 • Malenky – spolek rodin provozující vlastní komunitní zahradu ve Starých Malešicích
 • KALOKAGATHIA PRAHA – sportovní spolek nadšenců pořádající za naší spolupráce místní turnaje pro veřejnost (plážový volejbal, stolní tenis). Též pravidelný celoroční volejbal pro amatérskou veřejnost v Sokolovně Malešice (čtvrtek odpoledne)!
 • Ochranovský sbor při ČCE – církevní sbor, který získal do svého vlastnictví Milíčovu kapli a realizuje její rekonstrukci, které se snad brzy dočkáme. S rekonstrukcí se přiblíží možnost vzniku místního komunitního centra, které Malešicím dlouhodobě chybí …
 • Kaple Rektorská – místní spolek, který v minulosti zahájil diskuzi k záchraně Milíčovy motlitebny v Malešicích a nyní usiluje o další posílení kulturního života zejména v Malešicích, ale i jinde na Praze 10
 • Malešice v pohybu – nově vzniklý spolek v roce 2016, sdružující zejména sousedy z oblasti Sídliště Malešice a pořádající některé nové a dnes již tradiční akce (Lampionový průvod, Malešický pohár na kolech atp.)
 • Malešice pro lepší život – místní spolek, který se dlouhodobě zabývá řešením problémů občanů Starých Malešic s kvalitou jejich prostředí pro život
 • Malešická zeď – místní iniciativa, která v letech 2011 – 2013 úspěšně usilovala a zrealizovala obnovení „Malešické zdi“ u vstupu do Malešického parku
 • Lukáš Michovský – webmaster
 • Jana Stachová – fotografka – portréty, fotografie, kalendáře
 • Michal Voska – novinář, reportér, cestovatel

Všem děkujeme za jejich otevřenost, ochotu, obětavost a vlastní nasazení při vzájemné spolupráci pro společný cíl: Malešice krásnější, otevřenější a aktivnější – pro sousedy místní i přespolní.