Naučná stezka sv. Josefa

10 Zastavení

Obrázek k odkazu - 10 Zastavení

Interaktivní mapa

Obrázek k odkazu - Interaktivní mapa

Fotogalerie

Obrázek k odkazu - Fotogalerie

Představení naučné stezky sv. Josefa

Naučná stezka Malešice – „Stezka sv. Josefa“ je novou naučnou stezkou realizovanou v roce 2013 v pražských Malešicích. Stezka vytváří asi 4 km dlouhý procházkový okruh starými i novými Malešicemi a přilehlou zelení. Pro návštěvníky je připraveno 10 zastavení, na kterých se můžou seznámit se zajímavostmi dané lokality nebo se pobavit na instalovaných enviromentálních atrakcích. Stezka byla slavnostně otevřena dne 13.9.2013 za účasti zástupců Prahy 10.

Mapa naučné stezky sv. Josefa v Malešicích

Naučná stezka v číslech:

 • 10 naučných zastavení
 • 11 atrakcí pro návštěvníky
 • cca 4 km dlouhá okružní trasa
 • realizace – jaro, léto 2013,
 • slavnostní otevření v pátek 13. září 2013

Ze života stezky:
Poděkování

Rádi bychom poděkovali za finanční či materiální podporu při realizaci stezky.

 • Hlavní město Praha
 • Městská část Praha 10

Soukromé subjekty

 • Restaurace Půda
 • Peklo II, s.r.o
 • 1. Malešická účetní
 • Studio M.A.D
 • Eclipse Print a.s.
 • Svoboda Press, s.r.o
 • Malešický Mikropivovar
 • Hector – centrum sportu a zábavy
 • JRD s.r.o
 • Restaurace Malešická tvrz

Za spolupráci

 • Archiv Hlavního města Prahy
 • Muzeum Hlavního města Prahy
 • Česká geologická služba
 • Česká tisková kancelář
 • Archiv časopisů Ústavu pro českou literaturu AV ČR
 • Ústřední archiv zeměměřičství a katastru
 • Archiv Institutu plánování a rozvoje hl.m.Prahy
 • MŠ Hřibská
 • MŠ Troilova
 • MŠ Útulná
 • ZŠ Hostýnská
 • ZŠ Nad Vodovodem
 • ZUŠ Olešská