Projekt DESÍTKOVÉ KNIHOBUDKY

Informace k hlasování MOJE STOPA 2018/2019:

POZOR, NYNÍ PROBÍHÁ HLASOVÁNÍ!

VE DNECH 4.3. 2019 (12:00) AŽ 25.3. 2019 (12:00) HLASUJTE A PODPOŘTE NÁŠ PROJEKT DESÍTKOVÉ KNIHOBUDKY NA TOMTO ODKAZU


O projektu, jeho přípravách a hlasování MOJE STOPA 2018/2019:

Sledujte dění okolo „Projektu DESÍTKOVÉ KNIHOBUDKY“ zde na našich stránkách a také na našem facebookovém profilu, který prosím nasdílejte i dalším přátelům. Moc děkujeme!

Odůvodnění návrhu:

Knihobudky v sobě demonstrují několik principů udržitelnosti a šetrnosti: recyklaci např. bývalých telefonních budek, skutečnost, že knihy nepatří do koše, ale na poličku. A konečně také šetrnou spotřebu, neboť na střeše knihobudky bude v ideálním případě solární panel, který nabíjí světlo na večerní hodiny a měsíce s kratším slunečním svitem. Knihobudky by tedy také byly preventivně osvětlené v noci z bezpečnostních důvodů.

Knihobudky a motiv jejich vnějšího vzhledu chceme vedle úředníků diskutovat s místními spolky v jednotlivých lokalitách (Útulné Strašnice, Start Vršovice aj.). Rádi bychom, aby takovýto komplexnější projekt proběhl na lokalitách celé Prahy 10, neomezujeme tentokráte náš návrh na Malešice.

Projektem chceme dále zvýšit návštěvnost knihoven. S knihovnami v okolí bychom se rádi dohodli, že každá z knihobudek by obsahovala i radu pro návštěvníky, že pokud zde nenajdou, co hledali, určitě to najdou v nejbližší knihovně!

Čtenářskou gramotnost považujeme za jeden ze základních stavebních prvků vzdělávacího procesu mladé generace, u starších lidí pak způsob ověřování informací i náplň volného času. Četba bohužel v době elektronických médií upadá, širší nabídka knih ve veřejném prostoru prostřednictvým knihobudek by mírně napomohla „čtení“ rehabilitovat.

Současný stav:

Parky Prahy 10 dnes nabízejí nejrůznější druhy vyžití. Především pak sportovního a zábavního charakteru. Projektem DESÍTKOVÉ KNIHOBUDKY bychom rádi nabídku volnočasového vyžití doplnili o kulturní nabídku v podobě systému městských knihovniček. Ta by rozšířila dnešní existující nabídku 2 již stávajících veřejných knihovniček pod širým nebem v Heroldových sadech (Vršovice) a v parku Malinová-Chrpová (Záběhlice/Zahradní město). Touto sítí knihovniček bychom v případě úspěšného hlasování rozšířili nabídku knihoven, které v některých čtvrtích jsou (Strašnice, Vinohrad, nově Malešice), jinde dosud chybí (Vršovice zavřeno, chystá se Zahradní město).

Zamýšlený stav:

Navrhujeme umístit nové knihobudky v celkem až 8 lokalitách MČ Praha 10. Rovnoměrně v jednotlivých čtvrtích s přihlédnutím již stávajícím knihovničkám pod širým nebem v Heroldových sadech (Vršovice) a v parku Malinová-Chrpová (Záběhlice/Zahradní město).

Přesný finální počet a u místa knihobudek, které je možné realizovat (po proběhlé technické analýze Úřadu MČ Praha 10:

  • 1. lokalita: Vnitroblok Káranská – Bydžovského – Božecká, Malešice
  • 2. lokalita: Malešický park, Malešice
  • 3. lokalita: Park Jiřího Karena (Třebešín), Strašnice
  • 4. lokalita: Park Pod Rapidem, Strašnice
  • 5. lokalita, Čechovo náměstí, Vršovice

Nevybrané lokality (nyní není možné): Bezručovy sady (Vinohrady), Park Ivana Jilemnického (Strašnice), Malešické náměstí (Malešice)

Všem děkujeme za podporu, zapojení se a za zájem o svoje okolí! HLASUJ PRO DOBRÝ NÁPAD I TY!

Vaše iniciativa Naše Malešice

 

© 2018–2021 navrhovatelé – Tomáš Klouček, Český svaz ochránců přírody a Lenka Vaculová, iniciativa Naše Malešice“

V rámci 4. ročníku kampaně Moje stopa, vyhlášené Úřadem MČ Praha 10, se s PROJEKTEM KNIHOBUDKY ucházíme o veřejnou podporu participativní části rozpočtu naší obce. O podpoře se bude rozhodovat v hlasování veřejnosti na jaře letošního roku 2019. Každý hlasující může podpořit více projektů. I do budoucna podporujeme všechny rozumné projekty s přínosem pro Malešice a místní obyvatele – HLASUJ PRO MALEŠICE A LEPŠÍ PRAHU 10 I TY!