Naučná stezka – vize na začátku

Pozn.: Tento článek odráží naši původní vizi přibližně z konce roku 2012 o v té době plánované naučné stezce sv. Josefa. Jak se nám náš záměr podařilo uskutečnit se můžete přesvědčit v článku po samotné realizaci.

Naučná stezka Malešice – „Stezka sv. Josefa“ je plánovanou naučnou stezkou vytvářející procházkový okruh starými i novými Malešicemi a přilehlou zelení. Pro návštěvníky bude připraveno 10 zastavení, na kterých se budou moci seznámit se zajímavostmi dané lokality nebo se pobavit na instalovaných enviromentálních atrakcích.

Cílem aktivit spojených s realizací naučné stezky oblastí Malešic je znovu objevit, prozkoumat a ukázat cenné prvky území (prvky městské, vesnické a přírodní), které nezaměnitelným způsobem utvářely historii a tvář Malešic jako samostatné obce a později městské části Prahy. Naučná stezka Malešice (viz. mapa) provede zájemce skrze současné i historické Malešice. Velkým potenciálem je napojení naučné stezky na naučnou stezku Prahy 9, která v současné době končí v areálu Botanické zahrady (Jiráskovy vily / Malešického zámečku).

Mapa naučné stezky

Mapa naučné stezky sv. Josefa v Malešicích

Témata zastavení a atrakce

Zastavení č.1
U budovy České pošty (bus Plaňanská)
historie oblasti Malešic
plánek stezky na současné i historické mapě
odkaz na průvodce stezkou s mapou a zábavným kvízem pro děti
poznámka: na všech zastávkách NS bude umístěn TAGG (QR kód pro stažení informací z internetu)
Zastavení č.2
U bývalé zdi Malešického parku
malešický park – historie a současnost
plánek malešického parku
dobrovolnická práce pro přírodu
atrakce: hledání rozdílů
Zastavení č.3
Na kopci v Malešickám parku
městská příroda – flóra
historie Sídliště Malešice
panoramatické informační tabule – výhledy
atrakce: skákací panák
Zastavení č.4
Na okraji lesa
městská příroda – tvorba krajiny
zaniklá cesta a pískovna
možnost herních prvků v lese
lavičky k posezení
atrakce: kvíz – 3 různé ptačí budky, šablona zajíce bez obličeje pro možnost focení dětí
Zastavení č.5
V Malešickém lese
nedokončený kostel Sv. Josefa (3D model, vizualizace)
areál Domova důchodců
městská zeleň – lesy v Praze
lavičky k posezení
atrakce: Dřevěné palisádové bludiště
Zastávka č.6
U výklenkové kapličky
kostelík / motlitebna, kaplička
„Kolonka“ – unifikovaná výstavba RD
živá zahrada – hmyzí hotel
atrakce: průhled na kapličku přes plexisklo s povodním stavem kapličky (fotografie, kresba)
Zastávka č.7
Strnadova ulice
železniční viadukta železnice
Botanická zahrada (Jiráskova vila) tzv. Zámeček, vyhlídka na areál
odbočka k Botanické zahradě a možné napojení na NS Prahy 9
atrakce: kovový hlavolam srdce
Zastávka č.8
Malešické náměstí
historie obce Malešice
Malešický zámek
kaplička Sv. Václava
Malešická tvrz
Univerzitní statek, stará pošta, kovárna
atrakce: poznávání slohů historický architektury
Zastavení č.9
Oáza (bus Sídliště Malešice)
historie sídliště Malešice 2
tématika spalovny a likvidace odpadů, kompostárna
káranský vodovod
budoucnost, plány a vize pro oblast Malešic
atrakce: poznávání stromů