Malešický uličník

Celý leták o ulicích ve Starých Malešicích si můžete stáhnout a dopodrobna prostudovat.