Výstavba tramvajové trati do Malešic?

Tramvajová trať Počernická – oznámení EIA (2022)

V pondělí 25. 4. 2022 bylo zahájeno tzv. zjišťovací řízení EIA (posuzování vlivů záměru na životní prostředí) pro dlouho diskutovaný záměr tramvajové trati na Počernické ulici.

Podrobná dokumentace je zde v informačním systému Ministerstva životního prostředí.

Vyjádřit se v tomto řízení může každý (veřejnost, spolky a dotčené obce a úřady státní správy). Termín na vyjádření a připomínky je do 25. 5. 2022, k zaslaným vyjádřením po termínu se ze zákona nepřihlíží! Rozhodnutí (závěr zjišťovacího řízení) o míře vlivu záměru na životní prostředí vydává Magistrát hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí.

Názor Našich Malešic (2022)

Tramvaj na Počernické pohledem architekta

Rád bych jednou nasedl na tramvajovou linku v centru Prahy a pohodlně dojel tímto příjemným vyhlídkovým druhem MHD bez přestupu třeba až na zastávku Plaňanská.

Byl by to okamžik dalšího posunu Malešic v rámci Prahy. Kdysi samostatná obec byla připojena k městu v roce 1922, ale první autobus přijel až v roce 1926! Mnohem později vzniklo sídliště, které vyvolalo další poptávku po pravidelném spojení. Tak je to i v současné době. Čekání na několik linek. Někdy kratší, někdy delší. Myšlenka tramvajového napojení však není nová. Existuje již delší dobu.

Tramvaj umožňuje pravidelné a kratší intervaly provozu. Zastávky mohou být blíže. Dokáže tedy lépe fungovat pro lokální potřebu přiblížení či přesunu (od jednoho obchodu k druhému, od bydliště k parku). Nejde přeci jen o transfer na metro!

Tramvaj nabízí svým cestujícím větší pohodlí. Stoupá tak počet cestujících. Tramvaje i zastávky jsou mnohdy výraznější a formují tedy vzhledově i své okolí. Tramvajová trať je fixní a nedá se aktuálně měnit dle dopravních potřeb. Tím však vytváří atraktivní stabilní prvek, který např. obchodníkům přináší jistotu pojíždění cestujících lokalitou. To může ve svém důsledku přinášet pozitivní vliv na okolní obchodní příležitosti a služby v parteru.

Tramvaj tedy dokáže dotvářet město. Proto je dobré ji podporovat.

David Mateásko, architekt z Malešic (sepsáno v roce 2018, platné i v roce 2022)

 

Tramvajová trať Počernická – projednání s veřejností (2021)

Městskou hromadnou dopravu na Počernické ulici by již za pár let mohly zajišťovat tramvaje, pro které je již šedesát let připraven ve středu ulice široký pás. Tramvajová trať dlouhá 2,4 km, která obslouží zejména sídlištní zástavbu Malešic, povede od křižovatky s ulicí Vinohradskou až po křižovatku s ulicí Dřevčickou, kde bude končit smyčkou. Plán realizace tramvajové tratě je do roku 2027.

Participace s veřejností:

Ve dnech od 20. do 23. 9. 2021 byla příležitost diskutovat v informačním kontejneru na zastávce Plaňanská v Malešicích, kde se tématu tramvajové trati Počernická věnovali zástupci Dopravního podniku hl. m. Prahy a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Kromě samotného informačního kontejneru se uskutečnily komentované vycházky se zástupci zadavatele studie. Konaly se v termínech 21. 9. a 23. 9.. 30. 9. se ještě navíc konala velká vycházka v rámci informační kampaně naší MČ Praha 10. Celá informační stezka je v terénu rozmístěna v září a říjnu 2021. Ve virtuální podobě si velké záměry v okolí Malešic prohlédněte zde.

Anketa 2021:

Své podněty můžeme všichni sdělit prostřednictvím online ankety na tomto linku.

Online anketu bylo možné vyplnit do 15. 10. 2021.

Výsledek ankety (září – říjen 2021)

Výsledky ankety byly uveřejněny v průběhu podzimu 2021.

Zjišťovaný názor: Postoj k zavedení tramvajové trati Počernická

  • Celkem hlasujících: 647 (počet započítaných hlasů, z toho 33 respondentů nemělo vyhraněný názor), tj. 100 %
  • Pozitivní postoj k zavedení tramvajové trati zaujalo: 329 (respondentů, kteří souhlasili nebo spíše souhlasili), tj. 54 %
  • Negativní postoj k zavedení trati zaujalo: 285 (respondentů, kteří nesouhlasili nebo spíše nesouhlasili), tj. 46 %

Zdroj informací: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a MČ Praha 10

 

Po letech odkladů uvažuje Praha o tramvaji na Počernické (2018)

Na jednání Zastupitelstva Hlavního města Prahy byla na jaře roku 2018 po letech odkladů opět oprášena myšlenka zavedení tramvaje na Počernickou ulici. Detaily projektu v současné době ještě nejsou známé, ale již jen zmínka o tramvaji podnítila poměrně žhavou diskuzi na sociálních sítích i u půllitrů čepovaného piva v místních hospůdkách. Jsme přesvědčeni, že se má vést široká debata, zohledňující všechny faktory, ovšem nad projektem a s jasně pojmenovanými nevýhodami i pozitivy celého záměru.

A proto, vzhledem k započaté živelné diskuzi, uveřejňujeme malou anketu (doplněnou názorem dvou místních občanů). Podobná anketa by sama o sobě v žádném případě neměla o podobném záměru rozhodovat. Je pouze sondou „veřejné nálady“ a třeba přispěje k začátku seriózního dialogu, který by mělo vést město a investor s občany a místní radnicí. Tak aby v případě (ne)realizace byly do budoucna odladěny nedostatky či vyvrácena mylná tvrzení, která kolují mezi lidmi.

Názor PRO (2018)

Rozhodnutí o podobně zásadních projektech má být především na odbornících na dopravu a územní plánování. Nezbytné je zohlednění v kontextu celého města, kterého zpravidla není běžný občan schopen. Je velmi složité podobné dopravní stavby plánovat a když už se záměr podaří přivést na práh realizace, tak by rozhodnutí nemělo být svěřeno do rukou nekvalifikovaného referenda. Tramvaj na Počernické byla navržena několik desetiletí zpět, sídliště se zahušťuje a potřeba dopravy narůstá. Rozhodně ne naopak! A navíc přitom došlo současně k redukci četnosti autobusů, co zde jezdí. Nepochopitelné a nepříjemné! Přestup na Želivského se také mírně zkomplikoval a cesta do centra je zbytečně složitá. Zejména třeba pro maminky s kočárky. Noční tramvaj by lidé určitě také uvítali. Co se týče hluku na Počernické, tak tam je hluk už nyní a dobře postavená tramvajová trať s rozumně navrženou provozní rychlostí ho nemůže razantně zvýšit. Ne tak, aby to převážilo pozitiva celého projektu. Ostatně tu od toho máme hlukové limity, které musí každá stavba dodržet. Pojďme být trochu velkorysejší a nebraňme se pokroku.

Ing. arch. Tomáš Podrázský, Praha-Malešice

Názor PROTI (2018)

U projektu zavedení tramvaje do Malešic na Počernickou shledávám řadu negativ, které rozhodně nepřispějí pohodě místních obyvatel a rázu klidného pražského sídliště. Praha se celkově potýká s nedostatkem parkovacích míst a ani Malešice v tomto nejsou žádnou výjimkou. V případě zavedení tramvají je třeba počítat s tím, že zastávka o délce 65 metrů je místo pro nejméně 10 aut. Jen při třech zastávkách v obou směrech se bavíme o ztrátě minimálně 60 parkovacích míst. Dalším aspekt je vysoká hlučnost, která naruší faktor pohody v nejcitelnějších večerních a nočních hodinách. O prašnosti dle provedení dráhy (pokud by se jednalo o štěrkovou trať bez zeleného pásu) nemluvě. S tím v neposlední řadě souvisí případná ztráta zeleně, které si v Malešicích tak moc ceníme! Proto v případě úvah o zřízení tramvají bych raději zvážil zavedení elektrobusy, které sníží emisní dopad, ale nejsou tolik hlučné.

Michal Voska, DiS., Praha-Malešice

Anketa 2018:

O čem se hlasovalo: Jaký je Váš názor na zavedení tramvají do Malešic?

Spatřuji v zavedení tramvají do Malešic příležitost pro modernizaci čtvrti
Vnímám tramvaj jako významnou negativní změnu pro sídliště

Hlasovat šlo pouze jedenkrát. Hlasování bylo možné do 31. 7. 2018. 

Výsledek ankety (srpen 2018)

Výsledky ankety byly uveřejněny v létě 2018.

Anketní otázka: Jaký je Váš názor na zavedení tramvají do Malešic?

ANO - Spatřuji v zavedení tramvají do Malešic příležitost pro modernizaci čtvrti

NE - Vnímám tramvaj jako významnou negativní změnu pro sídliště

  • Celkem hlasujících: 605 (počet započítaných hlasů), tj. 100 %
  • Hlasujících pro variantu ANO: 276 (počet hlasů), tj. 46 %
  • Hlasujících pro variantu NE: 329 (počet hlasů), tj. 54 %

Děkujeme všem, kdo jste se ve dnech 21.6. – 31.7. zúčastnili námi pořádané ankety k tématu možného zavedení tramvají do Malešic. Jsme hlavně rádi, že se rozproudila (po většinou) seriózní diskuze, která ukázala klady i zápory vlastního provozu tramvají. Konkrétní situaci v Malešicích, a to tvrdíme od začátku, bude možné seriózně a komplexně hodnostit až nad celkovým projektem. Další informace zjišťujeme a včas se s vámi o ně podělíme!

 

Další informace (odkazy na vybrané publikované zprávy):

Děkujeme za Váš názor! Připomínáme, že pokud dojde záměr k realizaci, tak podléhá tzv. zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a vyjádřit se k záměru bude moci každý občan! Situaci sledujeme a včas všechny na možnost dalšího připomínkování upozorníme!